Tongeren vandaag

Nieuws

GBS Nerem wordt afgeslankt

‘Na overleg met verschillende partijen werd beslist om in de school ’t Pomphuisje (Nerem) vanaf schooljaar 2014-2015 enkel nog kleuteronderwijs en lager onderwijs voor de eerste graad in te richten. Zo werd gisteren aan de leden van de schoolraad, de directie en de leerkrachten meegedeeld. Leerlingen van de tweede en derde graad zullen elders in ons uitgebreid gemeentelijk onderwijs terecht kunnen. De gemeentelijke basisscholen van Mal en Vreren liggen op een boogscheut  van Nerem. De  beslissing  om de tweede en derde graad af te bouwen is er gekomen na overleg met verschillende partijen. De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat het leerlingenaantal in Nerem al jaren afneemt en de klassen te klein zijn om in stand te houden.  Zowel op pedagogisch als op organisatorisch vlak zijn er heel wat argumenten om deze beslissing te staven’, zegt schepen Jos Schouterden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame