Tongeren vandaag

Nieuws

Geen begrafenismis meer

In bisdom Hasselt biedt de katholieke Kerk vanaf Nieuwjaar de gebedsviering als een volwaardige uitvaartliturgie aan in verbondenheid met de eucharistieviering op zondag. De voorganger van deze uitvaartliturgie kan zowel een priester zijn als een diaken, een parochie-assistent(e) of een daartoe aangestelde gebedsleider, gemandateerd door de bisschop. De keuze en de aanduiding van de voorganger gebeurt in overleg met de pastoor-moderator of de parochieverantwoordelijke. De familie van de overledene wordt achteraf uitgenodigd in een weekendviering waar in het kader van de eucharistie met gans de gemeenschap gebeden wordt voor alle overledenen van de afgelopen periode. Voorafgaand aan de teraardebestelling van het lichaam op het kerkhof of de crematie, wordt de uitvaartliturgie gevierd om 10.30 uur, diezelfde dag. De kerkelijke uitvaartliturgie wordt uitsluitend gehouden in een parochiekerk.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame