Tongeren vandaag

Nieuws

Gouverneur verwerpt klacht N-VA over busvervoer GBS Nerem

De gouverneur heeft geoordeeld dat het stadsbestuur correcte regels heeft toegepast in de hervorming van de gemeentelijke basisschool van Nerem. Oppositiepartij N-VA had op 18 april klacht ingediend omdat het gratis busvervoer tussen Nerem en Piringen volgens hen wettelijk niet correct is. De hervorming van GBS ‘t Pomphuisje bevat een aantal begeleidende maatregelen in het belang van ouders en leerlingen. De N-VA zag een probleem in de maatregel die handelde over gratis busvervoer dat als overgangsmaatregel georganiseerd wordt tussen de scholen van Nerem en Piringen. De N-VA vond dat het stadsbestuur geen sociaal voordeel zou mogen aanbieden aan een specifieke groep leerlingen van de school van Nerem. Volgens hen is dit gratis busvervoer een  voordeel dat dan voor iedere school zou moeten gelden. De N-VA diende  daarop klacht in bij de gouverneur met de stelling dat het stadsbestuur de regels van het flankerend onderwijsbeleid niet volgde.  “Onze administratie heeft een uitgebreid dossier aan de gouverneur bezorgd.  Die heeft mij op 16 juni laten weten dat hij de klacht van de N-VA niet volgt”, vertelt burgemeester Patrick Dewael: “Hij stelt dat het busvervoer tussen de scholen van Nerem en Piringen wel degelijk wettelijk correct is en geen sociaal voordeel.” Ook Jos Schouterden, schepen van Onderwijs, is tevreden dat  bevestigd wordt dat de stad correct gehandeld heeft: “De leerlingen van de tweede en derde graad van de basisschool Nerem  kunnen dus volgend schooljaar gebruik maken van de overgangsmaatregel. Voor hen is er gratis busvervoer  van GBS Nerem naar de school van Piringen.” (Tot zover het persbericht van Stad Tongeren) - Volgens N-VA kopman Mark Vanherf is de school van Nerem nu definitief verloren.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame