Tongeren vandaag

Nieuws

Herschikking Tongerse priesters

N.a.v. het vertrek van pastoor-moderator Jan Beliën naar Opglabbeek worden de  vier parochiefederaties van het dekenaat Tongeren herschikt. Ten gevolge van deze nieuwe benoeming worden de pastoors  in Tongeren als volgt  benoemd:  E.P. Emmanuel Kalomba wordt benoemd tot pastoor in de federatie Tongeren-Centrum en tot pastoor-moderator in de federatie Jekervallei;  E.H. Johnny De Man, pastoor-moderator in de federatie Tongeren-Noord wordt tevens pastoor in de federatie Tongeren-Centrum; E.H. Tony Hayen is pastoor-moderator in de federatie Tongeren-West en pastoor in de federatie Tongeren-Centrum; E.H. Rik Palmans is deken van het dekenaat en pastoor-moderator in de federatie Tongeren-Centrum. Zij zullen  als priesters “in solidum” de pastoraal in deze federaties behartigen in nauwe samenwerking met meewerkend priester Robert Bollen, met de diakens Kris Buckinx-Dirkse, Paul Gielen-Huybrechts, Jean Rouffa-Lambrechts, Everard Reggers-Clerinx en met de parochieassistenten Viviane Vossen, Marleen Driessen en Marie-Louise Dieu. De concrete uitwerking van ieders taak naargelang ambten en bedieningen, talenten en charisma’s wordt onderling en in overleg met de federatieteams en –raden besproken. Dit alles zal ook een aantal pastorale herschikkingen vragen. “We zijn er zeker van dat de vele geëngageerde mensen samen met hen mee hun schouders zullen zetten onder de verdere uitbouw van federaties en dekenaat”, aldus Karel D’Huys, bisschoppelijk vicaris parochies.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame