Tongeren vandaag

Nieuws

Het geheugen van Tongeren

Iedereen die iets meer wenst te weten over de geschiedenis van Tongeren en de gelaagdheid van de stad doorheen 2.000 jaar verleden, heeft vanaf nu één centraal infopunt: www.geheugenvantongeren.be.  Deze website is al sinds 2007 online. Sindsdien is er  veel veranderd op het vlak van toepassingen en mogelijkheden. Samen met gis-coördinator Vicky Verscheijden werd daarom gezocht naar nieuwe oplossingen. Sinds enkele maanden is www.gis3700.be, het Tongerse gis-portaal, online. Hier sloot ‘Het geheugen aan Tongeren’ bij aan.  “Voortaan kunnen we op een hedendaagse, interactieve en actuele manier informatie aanbieden aan de burger, toerist en onderzoeker”, weet Erfgoedschepen Gerard Stassen: “Veel gegevens die we doorheen de jaren verzameld hebben, blijven immers vaak ontoegankelijk voor de burger. Ook kunnen we zo inspelen op de vragen van andere stadsdiensten en in het bijzonder op vragen van onderzoekers en studenten. Behalve interactieve kaarten is er ook een blog over archeologie en het stadsarchief te raadplegen. Je krijgt ook een overzicht van boeken die we te koop aanbieden. Doordat de website meteen aanpasbaar is, blijft alle informatie ook up-to-date. En vooral geeft ons dit de mogelijkheid om de website verder uit te bouwen en te laten groeien”, aldus Stassen.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame