Tongeren vandaag

Nieuws

Hof van Casino

De werken voor de ontsluiting van de tuin rond het Casino zijn van start gegaan. 
De besloten tuin wordt omgevormd tot een stadspark dat toegankelijk wordt voor bewoners en bezoekers.
De aanleg van de nieuwe groene long zou in april starten en in augustus afgerond zijn.
Met het nieuwe park wil het stadsbestuur de functie van de wallen als groen lint rond de historische stadskern opnieuw in de verf zetten.  

Met de aanleg van de kop van het park ‘Casino’, gelegen in de oksel van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal, wordt een eerste fase van het park gerealiseerd.
De huidige parking voor toeristenbussen verdwijnt en maakt plaats. voor extra groen met diverse bomen en planten. Voor de realisatie van deze fase van het park wordt 280.000 euro uitgetrokken. 
De zitbank rechts onder de bomen, die druk bezocht werd door hangjongeren, is intussen verwijderd. 

In een eerste fase wordt ‘de kop’ van de tuin heringericht. Dit is de zone die grenst aan de hoek van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal.

Tijdens de werken blijft de Watertorenstraat bereikbaar. Wel zal een deel van de parkeerplaatsen ingenomen worden voor de inrichting van de werf. De parkeerplaatsen voor bussen die ingericht zijn voor kort parkeren worden verplaatst naar de Eeuwfeestwal.  

In de Casinotuin worden 4 lindebomen gekapt. Deze worden in het plantseizoen (vanaf 15 oktober) vervangen door 6 andere bomen.

"Het afwikkelen van het verkeer werd in de jaren 70 prioritair gesteld. Hierdoor werd de groenaanleg erg gereduceerd. Zowel het RUP Centrum als het Masterplan R72 stellen vandaag een groen wallenlandschap voorop. Met het openstellen van de Casinotuin wordt hierin een belangrijke stap gezet.

De huidige tuin is een gesloten groene zone maar wordt nu getransformeerd naar een open en transparante stadstuin. De ’kop’ van het park wordt representatief voor het groene en unieke karakter dat we willen teruggeven aan de wallen. Een trappenbordes vormt de schakel tussen het staatniveau en het hoger liggende maaiveld. 

De werken zijn deze week gestart en zullen volgens planning midden oktober afgerond zijn", volgens de stad.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame