Tongeren vandaag

Nieuws

10-jarig bestaan vernieuwde wzc De Motten

Het vernieuwde woonzorgcentrum De Motten bestaat vandaag 10 jaar. Het personeel blikt hierop terug met een feestelijk ontbijt.

10 jaar geleden was het woonzorgcentrum in volle voorbereiding voor de verhuis van de laatste afdelingen ‘De Bleek’ en ‘De Zeedijk’ naar het vernieuwde gedeelte van het woonzorgcentrum. De afdeling ‘Bos’ werd voor het eerst in gebruik genomen, evenals de burelen en de tweede fase van de afdelingen ‘Veld’ en ‘Bloementuin’.

In het gedeelte van het woonzorgcentrum dat vernieuwd werd in 2012 waren 73 nieuwe kamers voorzien waaronder 6 kamers voor het centrum voor kortverblijf. In 2014 ging de laatste fase in van de vernieuwing. Toen verhuisden ook de bewoners van de appartementen mee en werden de cafetaria en het dienstencentrum De Piepel aangepakt.

“65 bewoners verhuisden 10 jaar geleden naar de nieuwe afdelingen in ons woonzorgcentrum. Dat bracht toen heel wat voorbereiding en uitdagingen met zich mee. Terwijl met man en macht gewerkt werd om alles vlot te laten verlopen, genoten de bewoners van optredens en animatie. Vandaag, 10 jaar later, blikken we terug met personeel en bewoners. Het personeel wordt getrakteerd op een feestelijk ontbijt en in ons weekendkrantje brengen we een terugblik met foto’s uit de oude doos,” zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken die de bewoners verwende met een doos chocolade


Patrick Dewael, burgemeester: ”Bewoners een warm en comfortabel thuisgevoel geven met enerzijds respect voor privacy en voldoende mogelijkheden tot sociaal contact en toegewijde zorgverlening waren de basisvoorwaarden bij de vernieuwing van het voormalige Sint-Jacobusrusthuis. De nieuwe naam ‘woonzorgcentrum De Motten’ kwam er na een bevraging en in samenspraak met de bewoners”.

Groen organiseert fusiebevraging in Tongeren en Borgloon

Groen Tongeren en Borgloon lanceren een online bevraging over de fusie van beide steden. Deze is terug te vinden op www.fusiebevraging.be<http://www.fusiebevraging.be>;

"We doen dit omdat we participatie belangrijk vinden. Dat zit in het DNA van onze partij. Het gaat immers over de toekomst van onze twee gemeenten. En de stem van de inwoners moet gehoord worden.

Het beloofde participatietraject werd uiteindelijk een infomoment met een wel erg hoge drempel tot deelname. Geïnteresseerden moesten zich vooraf inschrijven. Vragen mochten enkel vooraf worden ingediend. Er schreven uiteindelijk in Tongeren 172 personen in waarvan er 150 kwamen opdagen. In Borgloon nam een 100 tal personen deel. Voor de toekomstige fusiegemeente met 41000 inwoners komt dat neer op een participatiegraad van 0.6% . Dat is voor ons veel te weinig.

Om ons initiatief kracht bij te zetten zullen we tijdens de volgende weken ook de straat op gaan om het gesprek met de inwoners aan te gaan. Want echt luisteren naar de inwoners is voor ons ook belangrijk. Op die manier hopen we het bestuur te motiveren om zelf ook beter te doen".
Voor het onderzoek heeft Groen doctoraatsonderzoeker Bert Verleysen onder de arm genomen

Gemeenteraad november '22

Vanavond was er de gemeenteraad in DC De Piepel, zonder de burgemeester. 
* Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd goedgekeurd: De stad wil o.a. de CO² reductie opdrijven van – 40% naar – 55% tegen 2030.. Het energieverbruik met 3% doen dalen in 2023. Anderhalve laadpaal i.p.v. 1 per 100 inwoners voorzien. Raadslid Stassen (Groen) is argwanend: “Doelstellingen stellen is belangrijk, maar ze uitvoeren is belangrijker. Er is extra inspanning nodig”. .

* Om de hoge kinderarmoede aan te pakken stelde raadslid Niels Vandewyer (N-VA) het creëren van de bevoegdheid en titel (“integratie en inburgering”) voor toe te voegen aan de schepen van sociale zaken: “Over een periode van 9 jaar steeg in Tongeren de kinderarmoede van 6,5% in 2012 naar 20,8% in 2021. Wij zijn daarmee de grootste stijgers van Limburg. Enkel de bevoegdheid sociale zaken volstaat niet om een antwoord te bieden aan dit schrijnend probleem. Gezien de relatief nieuwe problemen die zich voordoen omtrent migratie in Tongeren is er duidelijk nood aan een multidisciplinaire aanpak”. Schepen Schouterden reageerde: “De registratie is een momentopname. De stad heeft geen vat op bepaalde parameters zoals het inkomen van een gezin, of de opleiding van de ouders. Van de 240 geboortes vorig jaar waren er 50 die met armoede te kampen hebben. Federaal en Vlaams moeten ook meedoen”.

* raadslid Guido Vossen wilde weten waarom de Basiliek verlicht blijft nu de toren in de steigers staat: "De stad heeft een voorbeeldfunctie om energie te besparen". Volgens schepen Vanvinckenroye hangt de verlichting van monumenten vast aan de openbare verlichting: "De minister va, Mobiliteit is tegen het doven van de verlichting van gewestwegen. Het zou 7 maanden duren om dit aan te passen.... Op korte termijn gaan we de aanwezige LED-verlichting met 50% dimmen en dit vanaf middernacht"

75-jarigen Mal vieren in Millen

De 75-jarigen van Mal hebben voor de zesde keer samen gevierd in Hoeve Dewalleff in Millen. Ze verzamelden voor een heerlijk menu en een gezellig samenzijn.

Er werden sterke verhalen uit hun jeugd naar boven gehaald, het was een groot succes.

Werknemers Bewel aan de slag bij Raja

Limburgse private ondernemer gaat partnership aan met bedrijf uit de sociale economie om personeelstekorten op te vangen.

De samenwerking tussen RAJA Benelux Tongeren en Maatwerkbedrijf Bewel wordt vandaag boven het doopvont gehouden. Een win-win-situatie voor beide ondernemers. Tongeren, Bilzen, Riemst en Voeren zetten samen in op meer tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het informeren over en promoten van oplossingen die sociale ondernemers bieden voor personeelstekorten in reguliere ondernemingen, staat dan ook hoog op de agenda. Om andere bedrijven te inspireren wordt vandaag de succesvolle samenwerking tussen RAJA te Tongeren en Maatwerkbedrijf Bewel voorgesteld.

Wendy Molemans , coördinator lokale activering Zuid-Oost Limburg, fungeerde als presentator

RAJA is internationaal toonaangevend als distributeur van verpakkingen, magazijnbenodigdheden en kantoorartikelen. Ze zetten in op alle aspecten van duurzaam ondernemen: people, planet en profit. Onder de noemer ‘samen meer milieubewust’, bieden ze voor elke conventionele verpakkingsoplossing een milieuvriendelijk alternatief aan. Inclusie op de werkvloer maakt reeds jaren deel uit van hun HR beleid. Een diepgaandere samenwerking met een maatwerkbedrijf, was dan ook een zeer bewuste keuze.

Schepen Jos Schouterden, voorzitter Regie Sociale Economie & Werk Zuid-Oost Limburg. zorgde voor de verwelkoming: "Als lokale besturen willen we de komende jaren fors inzetten op het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen reguliere en sociale ondernemers. Door regionaal samen te werken, trachten we vanuit een sociaal én economisch oogpunt onze ondernemers te ondersteunen in de uitdagingen die ze dagelijks aangaan. Enerzijds is er schaarste op de arbeidsmark en worden geschikte werknemersprofielen moeilijk gevonden. Anderzijds, zijn er personen beschikbaar op de arbeidsmarkt die zeer moeilijk aan een job geraken door bijv. een taalachterstand, psychische en/of fysieke kwetsbaarheid, etc. Wanneer een reguliere ondernemer beroep doet op een maatwerkbedrijf, wordt niet enkel het bedrijf hier beter van, maar het zorgt ook voor een zinvolle tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten blijvend inzetten op een kruisbestuiving tussen het private bedrijfsleven en de sociale economie", zegt Jos Schouterden,

Gidi Pluym, CEO bij RAJA: “Wij hebben 30.000 klanten in België en hier 9.000 producten op voorraad. We zetten sterk in op een duurzaam HR beleid. Een enclave op onze eigen werkvloer was een volgende logische stap in dit verhaal. Een inclusieve werkvloer maakt zo goed mogelijk gebruik van alle diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In onze werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, origine, geslacht,… Deze rijke mix aan verschillen wordt gewaardeerd en benut.”

Bewel ondersteunt RAJA tijdens het logistiek proces door een onontbeerlijk onderdeel van het proces voor hun rekening te nemen.

Michelle Daenen, HR-directeur RAJA: "Zoals het spreekwoord zegt: “Beter een goede buur dan een verre vriend”! En dit leidt ons meteen naar Bewel niet zomaar dus een buur voor ons op Tongeren-Oost. We werken in feite al jarenlang samen voor losse opdrachten, maar sinds kort hebben we daar verandering in gebracht. Die losse opdrachten zijn uitgegroeid tot een permanente dagelijkse in-house samenwerking. We merken bij RAJA dat het jaar na jaar uitdagender wordt om ons groeiend aantal vacatures ingevuld te krijgen. We zijn vooral op zoek naar mensen die geëngageerd zijn om samen met ons een duurzame samenwerking aan te gaan voor lange termijn. Het feit dat we nu kunnen rekenen op een vast team van Bewel is voor ons een zorg minder. We weten dat we elke werkdag op hen kunnen rekenen en dat we niet voor verrassingen komen te staan. Ze staan er dan ook elke dag met de glimlach en zijn vaak heel vroeg in de ochtend al hier om gezellig in onze kantine een kopje koffie te nuttigen voor ze aan de slag gaan. Altijd mooi op tijd & met de juiste spirit! Onze RAJA-Warehouse medewerkers krijgen dus voortaan de hulp van onder andere Chantal, Vera, Geert, Orhan en Elien. Hun inbreng is voor ons van enorm groot belang om onze pakketten elke dag binnen de 24h verzonden te krijgen. Hun takenpakket bestaat onder andere uit het inpakken van kleine colli’s of het klaarmaken van opvulmateriaal. Daarnaast spreekt het ook voor zich dat de aanwezigheid van het Bewel team een maatschappelijke verrijking is op onze werkvloer. Streven naar diversiteit is voor ons heel belangrijk, en de samenwerking met Bewel lijkt ons dan ook een mooie stap in de juiste richting. Sociaal verantwoord ondernemen noemt men dat dit en daar werken we zeer graag aan mee. Na het horen van de positieve verhalen op en langs de werkvloer heb ik er alle vertrouwen in dat de samenwerking tussen RAJA en Bewel er een zal zijn voor lange termijn, want we gaan het team in Q1 van 2023 zelfs uitbreiden van 4 naar 6 medewerkers".

Johan Bongaerts, Algemeen Directeur Bewel:  “Bewel is sinds 1964 actief, ondertussen op 9 sites in Limburg met1.900 werknemers en 300 voor de omkadering. Hiermee zijn we de 4e grootste werkgever in de provincie.. Sinds begin september werkt Bewel in enclave bij RAJA. Werken op de vloer bij de klant draagt bij tot verdere ontwikkeling van de maatwerkers. Onze medewerkers staan immers tussen de collega’s van RAJA, een mooie vorm van inclusie. Maatwerkbedrijven leveren een toegevoegde waarde voor hun klanten. Onze medewerkers staan garant voor accuraat werken, flexibiliteit en beschikbaarheid. Dit is zeker een troef voor Bewel met haar schaalgrootte als grootste productiebedrijf in Limburg. Bewel levert werk voor haar klanten in de eigen productie sites of bij de klant inhouse. We zijn kampioen in enclave werk. Dagelijks zenden we 400 medewerkers uit naar klanten over heel de provincie. Onze 4 mensen bij RAJA werken tussen 'valide' mensen en leren hun attitudes. Ze zijn fier dat ze hier mogen werken. Ze zijn enthousiast”

Tewerkstelling blijft de belangrijkste hefboom om volwaardig te participeren in de samenleving. Sociale economiebedrijven en trajectbegeleiders zetten zich in voor tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dit steeds vaker in samenwerking met private ondernemers.

Om dergelijke samenwerkingen te stimuleren wordt er voortdurend actie ondernomen. “Dit jaar ligt onze focus op de sociale tewerkstelling in onze regio” zegt Wendy Molemans, coördinator lokale activering Zuid-Oost Limburg. “Bedrijven hebben vaak te maken met personeelstekorten. Maatwerkbedrijven kunnen hier diverse oplossingen voor aanbieden, waaronder een enclavewerking. Bij een enclavewerking voeren medewerkers, onder begeleiding, taken uit die onderdeel zijn van de corebusiness van een bedrijf. De enclave-medewerkers krijgen veel appreciatie van de reguliere ondernemers omwille van de kwaliteit en kwantiteit die ze afleveren. Zij kunnen ondersteunen in zeer uiteenlopende processen zoals assemblage, logistiek, kwaliteitscontrole, etc.”


Vrijwilligersfeest De Piepel

Vrijdag sloegen De Piepel, Het Huis van het Kind en WZC De Motten de handen in elkaar voor een groots vrijwilligersfeest.

Schepen Jos Schouterden zorgde voor de verwelkoming: “Vandaag wil ik besluiten met een woord van dank. Dank voor de inzet van jullie allemaal. We kunnen het niet genoeg onderstrepen. Zonder jullie zou ons werkterrein er minder kleurvol, minder enthousiast en minder kwaliteitsvol zijn. Iedereen die vrijwillig werkzaamheden voor anderen verricht, moeten we op een voetstuk plaatsen. Met dit vrijwilligersfeest willen we dit symbolisch duidelijk maken.
Een echt sociaal beleid heeft vrijwilligers nodig. Dit staat als een paal boven water. Namens het bestuur wil ik jullie hartstikke bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren. We hopen dat we ook de komende periode beroep op jullie mogen blijven doen".

Sint Geefplein '22

Vandaag organiseert de Jeugddienst weer een Sint Geefplein in de zaal onder de Sint-Maternuskerk. Er wordt hiervoor samengewerkt met De Schakelaard die ervoor zorgen dat het speelgoed bij de juiste families terechtkomt. "We hebben bewust geen reclame gemaakt. Tijdens de covidpandemie werd er heel veel speelgoed ingezameld. Er zijn meer dan 250 personen langsgekomen om hun keuze te maken;

We hebben de tafels driemaal moeten bijvullen. Naast speelgoed hadden we ook wat kinderkleding", vertelde Stijn Vliegen

Huwelijksjubilarissen van november en december

Deze namiddag werden in cc De Velinx de huwelijksjubilarissen van november en december gehuldigd door het stadsbestuur. 


Er waren 11 koppels aanwezig: 2 vierden hun diamanten bruiloft en 9 hun gouden. 

Burgemeester Dewael liet zich vervangen door eerste schepen An Christiaens. 

* Diamant
- Joseph Croughs (Riksingen) en Jeanny Mercken (Membruggen) wonen in de Kremersstraat
- Robert Vanelderen (Sint-Huibrechts-Hern) en Mariette Leroi (Lauw) uit de Hesbeinstraat

*Goud
- François Keymis (Tg) en Marie-Henriette Warnants (Tg) uit Ketsingerdries
- Maurice Piette (Mal) en Martine Rosmeulen (Blaar) uit Hoger-Opstraat
- Michel Christophe (Luik) en Nicole Coninx (Zonhoven) uit Armand Meesenlaan
- Daniel Diels (Tg) en Lutgarde Dirix (Tg) uit Broedersgaerde
- Marc De Prest (Tg) en Paulette Wilmots (Tg) uit Neremweg
- Rob Bertrand (Nederland) en Liliane Huigevoort (Nederland) uit Kastanjewal
- Jacques Daemen (Tg) en Mariette Knapen (Tg) uit Kevieweg
- Dany Missotten (Tg) en Julienne Gielen (Tg) uit Linderstraat
- Jean Louis Jacqmin (Queue Du Bois) en Rose Marie Vanderlinden (Tg) uit Linderstraat 

De jubilarissen werden beloond met een oorkonde van het Koningspaar, een ruiker bloemen en Tongerse kadocheques 

Kiwanis Tongeren Ambiorix haalt zondag weer kleding op voor het goede doel

Zondag 27/11 houdt Kiwanis Tongeren Ambiorix weer een ophaling van kleding voor het goede doel. 

De zakken met kleding mogen zondag voor 9 uur ’s morgens voor de deur gezet worden, maar  kledij, textiel, handtassen en schoenen kunnen te allen tijde gehaald of gebracht worden (tel. 012/23.10.80).

De opbrengst van deze jaarlijks terugkerende actie wordt besteed aan sociale doelen

Kerststal Basiliek '22 geopend

Vanavond werd het kerstdorp in de Basiliek geopend.

Deken Eric Reynders mocht het rode lint doorknippen. 

De Vrienden van de Kerststal hebben de afgelopen 3 weken elke avond met een tiental personen getimmerd en gebouwd. De opstelling verschilt ook nu weer van de vorige edities. Elke week van de advent wordt een ander tafereel uitgebeeld in de kerststal. 


Robert Doucet uit Koninksem heeft zijn collectie huisjes geschonken.

Pronkstuk is een schaalmodel van de kerk van Koninksem. 

Overbuur Martin Bertrand heeft de verzameling kerstspullen van zijn ouders geschonken. 

een aantal daarvan staat opgesteld in de doopkapel; als 'speelkamer'  

Daar kan je ook kennismaken met de collectie miniatuurkerststallen van Magda en Oger uit 's Herenelderen. 

"Ze hebben weer hun best gedaan! Elke avond en soms ook overdag zijn ze komen bouwen. Dit jaar staat de kerststal in teken van het thema van de Kroningsfeesten: '#Zoekverbinding'. Het kerstgebeuren is een kans om ons te verbinden met mekaar en God verbindt zich met ons", vertelde de deken. 
Er wordt een inzamelactie gehouden voor . de kwetsbare inwoners: in alle kerken kan iedereen een pakje brengen met droge voeding of speelgoed. Dat zal verdeeld worden door Sint-Vincentius en door het Gilliskelderke. 

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google