Tongeren vandaag

Nieuws

Infoavond rond basismobiliteit

In het Praetorium is om 20u een infoavond gestart rond 'Basismobiliteit voor iedereen'. Schepen Jos Schouterden (Welzijn) heeft twee sprekers uitgenodigd:
Ingrid Noirhomme komt de Minder Mobielen Centrale van het OCMW toelichten en Stijn Van Dingenen komt uitleg verschaffen over de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer Limburg.
"Iedereen heeft recht om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarvoor moet men zich zonder zorgen kunnen verplaatsen. Mensen met een beperking worden geconfronteerd met 'vervoersarmoede'. Ze willen niet steeds afhankelijk zijn van de goodwill van familie en vrienden. Toegankelijke mobiliteit is een basisrecht", vertelde de schepen.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame