Tongeren vandaag

Nieuws

Jaarrekening 2013

Tijdens de gemeenteraadszitting werd de jaarrekening 2013 goedgekeurd: Het is de eerste eindrekening die opgesteld is volgens de regels van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclusstructuur (BBC). In het exploitatiebudget bedragen de uitgaven 35.348.403 euro en de ontvangsten 37.135.800 euro. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening 2013 van de stad bedraagt 17.546.685,33 euro. Dit is de som van zowel het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget van het boekjaar, vermeerderd met het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorig boekjaar. Doordat in 2013 geen leningen werden opgenomen daalde de totale uitstaande schuld tot 40.835.501 euro. Ook in 2014 wordt deze beleidslijn verdergezet.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame