Tongeren vandaag

Nieuws

Jaarrekening 2015

Tongeren sluit zijn jaarrekening 2015 af met een resultaat op kasbasis van 8.909.211 euro.  Ook de norm die het structureel evenwicht van de stad bevestigt is positief. “Voor het derde jaar op rij deze legislatuur beantwoordt dus ook de rekening 2015 aan de budgetnormen die Vlaanderen gemeentebesturen oplegt voor een gezond financieel beleid, aldus burgemeester Patrick Dewael en schepen van Financiën Marc Hoogmartens”.  Het gunstig resultaat werd behaald door enerzijds de exploitatiekosten te beperken en anderzijds  door een meeropbrengst uit ontvangsten: 
- Een vermindering van de personeelsuitgaven. De geplande personeelsvermindering via natuurlijke afvloeiing tijdens deze bestuursperiode met 10 % is intussen reeds bereikt: van 243 naar 217 voltijds equivalenten.
- Besparingen op de exploitatie-uitgaven door het vrijwaren van een buffer van 5% op alle werkingsuitgaven, lagere energie-uitgaven en diverse samen aankopen.
- De ontvangsten uit de onroerende voorheffing en de dividenden van de nutsbedrijven stegen tegenover de budgetraming. 
De stadsschuld is eind 2015 gedaald tot 33.549.916 euro of 1.093 euro per inwoner, een vermindering van 25% tegenover het begin van deze bestuursperiode. Dit is volgens schepen Marc Hoogmartens grotendeels het gevolg van de genomen begrotingsmaatregelen en het feit dat in 2013, 2014 en in 2015 geen enkele nieuwe lening werd opgenomen.
Met dit financieel resultaat stelt de burgemeester dat het stadsbestuur volledig op schema zit om ook volgende jaren geplande investeringsprojecten te realiseren.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame