Tongeren vandaag

Nieuws

Jaarrekening 2017

Tongeren sluit zijn jaarrekening 2017 af met een resultaat op kasbasis van 14.898.306 euro.  “Met de rekening 2017 voldoet het stadsbestuur voor het vijfde jaar op rij aan de budgetnormen die Vlaanderen gemeentebesturen oplegt voor een gezond financieel beleid", aldus burgemeester Patrick Dewael en schepen van Financiën Marc Hoogmartens.

Het gunstig resultaat werd behaald door een combinatie van factoren: de beperking van de exploitatiekosten, de realisatie van de geraamde ontvangsten en het overdragen van een aantal investeringen naar het boekjaar 2018 rekening houdend met de reële uitvoering van de investeringswerken.

*Exploitatiekosten en –ontvangsten

Een vermindering van de personeelsuitgaven met afgerond 642.000 euro t.o.v.  van de geraamde bedragen. Aan de geplande personeelsvermindering met 10 % tijdens deze bestuursperiode wordt volop gewerkt  - van 243 naar 222 voltijds equivalenten.

Ondanks een terugval van de ontvangsten uit dividenden blijven de exploitatieopbrengsten jaar na jaar stijgen. 

*Investeringen en schuld

In 2017 werd er voor 9,2 miljoen euro (stadsaandeel) aan investeringen effectief uitgevoerd.

De voornaamste projecten betreffen:

infrastructuur- en rioleringsprojecten in Mal (fase 1), Overrepen (fase 1), Hossenstraat; wijk Meulemanslaan; het Teseum (fase 5); aanleg van diverse stoepen, beton- en asfaltwegen; onderhoud en vernieuwing van het stadspatrimonium (o.m. de Mulkenhal en de Velinx); het openleggen van de  Jeker en renovatie stadspark De Motten; diverse mobiliteits – en erosiemaatregelen……

De stadsschuld bedraagt eind 2017 41.2 miljoen euro oftewel 1.329 euro per inwoner. Dat is het peil zoals vastgelegd bij het begin van deze bestuursperiode. Volgens schepen Marc Hoogmartens is dit grotendeels het gevolg van de genomen begrotingsmaatregelen en omdat er  in 2013, 2014 en in 2015 geen enkele nieuwe lening werd aangegaan. Ook in 2017 zijn de schulduitgaven lager dan het positief exploitatieresultaat.  

Eind 2018 zal afgerond 60 miljoen geïnvesteerd zijn in de stad Tongeren.

Dit financieel resultaat laat het stadsbestuur toe om ook volgende jaren evenzeer  investeringsprojecten te realiseren. Dat betekent dat er voor de volgende legislatuur voldoende financiële ruimte blijft om verder te investeren,  zowel in de basisvoorzieningen als in de  woon- en leefkwaliteit van elke Tongenaar.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame