Tongeren vandaag

Nieuws

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is klaar. Hieruit blijkt dat:
- er 30.636 inwoners waren op 31 december en 13.461 gezinnen
- er 1.635 inwoners met een vreemde nationaliteit waren
- er 86 verschillende nationaliteiten waren: waarvan 618 Nederlanders, 92 Duitsers, 82 Italianen, 36 Fransen en 27 Spanjaarden
- er 285 geboortes werden geregistreerd, 283 overlijdens en 115 huwelijken
- er 107 GAS-boetes werden uitgeschreven, waarvan 29 voor zwerfvuil
- er 1.200 brandweerinterventies waren; geen grote rampen of extreme noodsituaties
- er 79,03 kg huisvuil per inwoner werd opgehaald
- er bij het gemeentepersoneel 7 aanwervingen waren, 10 pensioneringen en 4 contracten werden beëindigd
- er aan de stad 76,30 VTE ‘handarbeiders’ en 156,40 ‘hoofdarbeiders’ in dienst waren
- er 214.997 euro besteed werd aan maaibeurten en snoeiwerken, 200.000 euro aan het reinigen van het stadscentrum en 345.305 euro aan het onderhoud van perken en plantsoenen.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame