Tongeren vandaag

Nieuws

Jeugdraad start werkjaar met nieuwe voorzitter

Vrijdag is de Algemene Vergadering van de Jeugdraad voor het eerst weer samengekomen. De verschillende subsidiekanalen waarvan de verenigingen gebruik kunnen maken werden overlopen. Daarnaast werd er ook beslist wat er zal gebeuren op de komende ‘Dag van de Jeugdbeweging’ (17 oktober a.s.). Na 2 jaar was het tijd om een nieuwe voorzit(s)ter te kiezen. Het voorzittersduo Joris Beuken en Pieter Van De Winkel kwam niet meer op om hun mandaat te verlengen. Als enige kandidate werd Indra Swerts unaniem tot nieuwe voorzitster verkozen. Indra is leerkracht, ze was nooit lid van een jeugdbeweging maar werkt al jaren als monitor en hoofdmonitor voor de speelpleinwerking. Als nieuwe voorzitster wil ze het sterke engagement van de leden verder uitbouwen. In deze tijden van besparingen staat ook het jeugdwerk voor nieuwe uitdagingen. “De inbreng van een buitenstaander zal zeker een meerwaarde voor het lokale jeugdwerk betekenen. Wij wensen haar dan ook veel succes met de nieuwe uitdagingen die er de komende 2 jaar staan aan te komen”, wist An Christiaens, schepen van Jeugd. De Jeugdraad is het officieel adviesorgaan voor het lokale jeugdbeleid. Hierin zijn alle jeugdverenigingen vertegenwoordigd. Ook jongeren die 16 en ouder zijn en niet tot een vereniging of club behoren kunnen lid worden van de jeugdraad en hun zeg doen.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame