Tongeren vandaag

Nieuws

Lezing over Archeologie in Limburg 2013

Deze avond werd in het GRM een jaaroverzicht gebracht van het archeologisch onderzoek in Limburg. Vier opgravingen met opmerkelijke resultaten zijn aan bod gekomen: Kuringen, Hechtel-Eksel, Overpelt en Tongeren. Hier had archeoloog Peter Hazen (Vlaams Erfgoed Centrum) het over de vondsten die aangetroffen werden op de terreinen van het College: Onder de speelplaats langs de Beukenbergweg werden twee langgerekte stenen huizen en een hypocaust ontdekt. Onder het sportterrein achter het ‘Klein College’ werd een grafveld blootgelegd met de skeletten van 9 volwassen mannen en 6 kinderen. Verder werd er ook een pottenbakkerscentrum ontdekt met kruiken, honingpotten, olielampen en zeker 500 kruikhalzen. Tot slot werden er verschillende gebouwplattegronden van woningen uit de 3e eeuw en sporen uit de Laat-Romeinse tijd opgegraven. In totaal werden op het terrein 80.000 scherven bovengehaald.
(Archieffoto PGT/2013)

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame