Tongeren vandaag

Nieuws

Lezing over Archeologie in Limburg 2013

Morgenavond pakt het GRM uit met het jaaroverzicht van het archeologisch onderzoek in Limburg via een lezing door Linda Bogaert (archeologe Provincie Limburg). Vier opgravingen met opmerkelijke resultaten komen aan bod: In Kuringen kwamen zeker vijf Germaanse huisplattegronden aan het licht, een nieuwe schakel in de studie van de laat-Romeinse periode in onze regio (eind 4de-5deeeuw n. Chr.). In Tongeren groeven archeologen een deel van een Romeins pottenbakkerskwartier op: van kleikuilen en ovens tot misbaksels, de vroege Tongerse aardewerkproductie onder de loep. Archeoloog Peter Hazen (Vlaams Erfgoed Centrum) licht beide projecten toe. Daarnaast werden in het noorden van de provincie maar liefst twee middeleeuwse nederzettingen opgegraven. Zowel in Hechtel-Eksel als in Overpelt konden huizen, bijgebouwen en waterputten in detail opgetekend worden. Archeologen Kirsten Van Campenhout (Vlaams Erfgoed Centrum) en Miel Schurmans (VU Hbs) presenteren de eerste resultaten.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame