Tongeren vandaag

Nieuws

Meer dan 1 miljoen euro herinrichtingswerken aan schoolomgevingen

De stad Tongeren hecht veel belang aan de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Er werd daarom extra geïnvesteerd in de herinrichting aan schoolomgevingen. Daarenboven kregen alle scholen octopuspalen en krijgt elke schoolomgeving voor de aanvang van het nieuwe schooljaar een extra reinigingsbeurt.

Burgemeester Patrick Dewael: “De uitgevoerde herinrichtingswerken aan de schoolomgevingen kaderen in de visie van het stadsbestuur om te blijven investeren in een goed onderhouden openbaar domein, met hierin ruime aandacht voor bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Het idee om octopuspalen te plaatsen aan alle scholen in Tongeren is ontstaan bij de invoering van de zone 30 in schoolomgevingen in 2005. Sindsdien streven we naar duurzaam woon- schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en –routes. Ook binnen het nieuwe mobiliteitsplan is dit een van de actiepunten. ”

Schepen van Onderwijs Jos Schouterden: “Verkeersveiligheid is een prioriteit. Sinds vorig jaar, schooljaar 2017-2018 startte het Octopusplan met de transitie naar de schoolomgeving 2.0. Hiermee zetten we verder in op veilige schoolomgevingen met duurzame verplaatsingen, maar ook aan groene schoolomgevingen waar beweging en een gezond klimaat voor kinderen vanzelfsprekend zijn. De focus ligt op alle kleuter- en lagere scholen in Tongeren uit de verschillende onderwijsnetten.”

“De voorbije jaren werden heel wat herinrichtingswerken aan schoolomgevingen uitgevoerd. We spendeerden meer dan 1 miljoen euro aan deze werken. Zo werden er o.a. nieuwe stoepen aangelegd, wegversmallingen uitgevoerd, wegmarkeringen aangebracht, oversteekplaatsen aangelegd maar ook fietssuggestiestroken en kiss & ride zones werden aangelegd ter hoogte van de scholen. Alle kleuter- en lagere scholen werden voorzien van octopuspalen. De kostprijs van deze octopuspalen bedraagt 45.000 euro. Ze visualiseren de schoolomgeving en benadrukken de zone 30 bij het gemotoriseerd verkeer. Bovendien krijgt elke schoolomgeving bij aanvang van het schooljaar een extra reinigingsbeurt. Deze reinigingsbeurt kost ongeveer 10.000 euro. Uiteraard is het werk nog niet af. We blijven inzetten op veilige schoolomgevingen voor onze kinderen,” besluit schepen van Openbare werken An Christiaens.

Aan deze schoolomgevingen werden werken uitgevoerd: - GBS De Herik (Henis) - GBS De Boomhut  (Mal) - GBS Dolfijn (Vreren) - Vrije Basisschool Picpussen - Vrije Basisschool Jeugdland - VIIO Humaniora Tongeren - Vrije Basisschool Sint-Lutgart - Campus Sint-Jan

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame