Tongeren vandaag

Nieuws

Minister Vandeput op bezoek

Minister Steven Vandeput, bevoegd voor Defensie en Ambtenarenzaken, was vanavond te gast in de aula van het GRM. Hij kwam er de huidige politieke situatie toelichten op vraag van N-VA Tongeren die hieraan voorafgaand een ledenvergadering organiseerde.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame