Tongeren vandaag

Nieuws

Munthuis staat te koop

Het gerestaureerde Munthuis wordt openbaar verkocht. De inzetprijs bedraagt 745.000 euro. Het pand in de Muntstraat werd begin juni 2006, na een volledige restauratie, in gebruik genomen. De Dienst Cultuur, de Erfgoedcel Tongeren en de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg hadden elk hun plek in het gebouw, naast het KunstErfgoedFestival Artuatuca en het Festivalsecretariaat Basilicaconcerten. Het gebouw kreeg ook een tweede functie: Er was ruimte voorzien om een bescheiden museum uit te bouwen, bedoeld voor tijdelijke thematentoonstellingen. De cultuurdiensten die er in ondergebracht werden, zijn intussen allemaal verhuisd. Het gebouw behoort tot het patrimonoium van het Autonoom Gemeentebedrijf. Het AGB Tongeren stelt ook het voormalig militair domein gelegen aan de Blaarstraat in de markt voor verkoop en verder nog de voormalige pastoriewoning in centrum Nerem. Hiervan bedraagt de instelprijs 186.000 euro.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame