Tongeren vandaag

Nieuws

N79 (Maastrichtersteenweg): start voorbereidende werkzaamheden

Midden volgende week start een archeologisch onderzoek t.h.v. het op- en afrittencomplex 32 op de Maastrichtersteenweg. Dit onderzoek gaat vooraf aan de herinrichting van het complex die in de loop van de volgende jaren gefaseerd zal gebeuren. Bijkomstig aan dit onderzoek zal het Agentschap Wegen en Verkeer een aantal werkzaamheden uitvoeren. Het archeologisch onderzoeksteam zal graafwerken uitvoeren in de zone die wordt gevormd door afrit 32 komende van Hasselt en de N79 Maastrichtersteenweg. Deze werkzaamheden duren vermoedelijk tot aan het bouwverlof. Aansluitend start het agentschap met de aanleg van een rotonde t.h.v. het kruispunt met de Genoelsweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal gelijklopend met het archeologisch onderzoek op de N79 aan de zijde van de Genoelsweg een tijdelijke verharding aanbrengen waar het verkeer tijdens de aanleg van de rotonde over zal kunnen rijden. Hierop aansluitend worden de fietspaden langs de N79 t.h.v. het volledige complex vernieuwd of heraangelegd. Het verkeer zal weinig of geen hinder ondervinden van de bovenstaande werkzaamheden. Het fietsverkeer zal tijdens het vernieuwen van de fietspaden telkens in beide richtingen over het overliggende fietspad worden geleid.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame