Tongeren vandaag

Nieuws

Natuurbeheerplan zet 1260 ha Haspengouws landbouwgebied onder druk

Tot en met 7 maart loopt er een openbaar onderzoek omtrent het Natuurbeheerplan Centraal Haspengouw van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Via het voorstel van globaal kader komt er 1260 ha landbouwgebied onder druk te staan in Diepenbeek, Hoeselt, Kortessem, Wellen, Borgloon, Tongeren, Heers en Sint-Truiden. 

Van een openbaar onderzoek mag je verwachten, zeker als het gaat om grote oppervlaktes, dat de bevolking, en zeker de betrokkenen, hierover goed geïnformeerd worden. Bij een natuurbeheerplan is dat echter niet het geval. In bepaalde gevallen wordt er een informatiebord of melding in de media gedaan, maar over het algemeen verschijnen deze mededelingen enkel op de website van ANB. Wie hierrond een bemerking wil indienen, krijgt hierop geen individueel antwoord. Ook een beroepsprocedure is niet voorzien.

Globaal kader landbouw

Het beheerplangebied centraal Haspengouw bestaat uit 14 deelgebieden en heeft een oppervlakte van zo’n 640 ha verspreid over meerdere gemeenten. Binnen een natuurbeheerplan is er ook sprake van een globaal kader. Dit kan opgesteld worden voor een ruimer gebied dan de in het natuurbeheerplan effectief deelnemende percelen. “In het voorliggend natuurbeheerplan in Haspengouw is het globaal kader maar liefst 1690 ha groot. 1260 ha hiervan ligt in landbouwgebied”, zegt Heidi Pinxten, regioconsulent Zuid-Limburg bij Boerenbond. “Dat is dubbel zoveel als de oppervlakte van het plangebied. Terreinbeherende organisaties krijgen bij aankoop van gronden binnen dit globaal kader tot 90% subsidies. Ook individuele woonhuizen zijn hierin opgenomen, net als huiskavels en bedrijfszetels. Dat ook zo’n globaal kader een grote druk legt is dus duidelijk.”

Over ruilverkavelingen en akkoorden

Nauwelijks 14 dagen geleden werd er een akkoord afgesloten tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties. Hierbij engageerde de Vlaamse regering zich ertoe om voortaan geen gronden meer te kopen in herbestemd agrarisch gebied (HAG) en tot 1 oktober ook geen gronden meer in agrarisch gebied, mits enkele uitzonderingen. Boerenbond stelt echter vast dat ANB in het globaal kader van dit natuurbeheerplan meer dan 100 ha HAG heeft opgenomen. Recent vonden in Haspengouw twee ruilverkavelingen plaats: Vliermaalroot en Jesseren. Je zou er dus mogen vanuit gaan dat deze gebieden klaar zijn voor de toekomst. Waarom worden dan herverkavelde landbouwpercelen mee opgenomen in het globaal kader?

Minder bos

Een natuurbeheerplan zorgt ervoor dat het beheer van bos en natuur zo georganiseerd wordt dat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Het Natuurbeheerplan Centraal Haspengouw, is een plan type 4. Type 4 staat synoniem voor ‘natuurreservaat’. Het centrale idee van een natuurbeheerplan is dat het de juiste informatie bevat om het beheer voor een terrein te onderbouwen en concreet uit te werken. Zo legt ANB in het Natuurbeheerplan Centraal Haspengouw uit dat ze 41,01 ha bos gaat kappen en 21,72 ha bos gaat bij planten, wat leidt tot een negatieve bosbalans van -19,29 ha. Deze opvallende keuze van ANB mag er echter niet toe leiden dat de Vlaamse overheid deze bosbalans ergens anders in agrarisch gebied terug in evenwicht wil brengen.

Landbouwers voeren actie

Dinsdag 5 maart gaan de landbouwers hun bezwaar indienen bij ANB in Hasselt (Koningin Astridlaan 50). Zij vertrekken in tractorenkolonne om 9.30 uur in Veulen Heers (Bredeweg 1) en zullen rond 11 uur aankomen in Hasselt.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame