Tongeren vandaag

Nieuws

NIEUW SCHOOLJAAR 2018-2019

Het stadsbestuur gelooft in de kracht van goed onderwijs: "Onderwijs is een hefboom om maatschappelijke kwetsbaarheid en ongelijkheid te verminderen, om bij kinderen kansen te creëren om hun toekomst goed uit te stippelen. In Tongeren mogen we ons gelukkig prijzen met zoveel scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) die allemaal het beste voor onze kinderen nastreven", weet onderwijsschepen Jos Schouterden.  

-          15 scholen (18 vestigingsplaatsen) basisonderwijs (GO!, vrij en gemeentelijk)

-          7 middelbare scholen (GO! , vrij en provinciaal) [1]

Opnieuw gaat in Tongeren een schooljaar van start voor ruim 6000 leerlingen uit kleuter, lager en middelbaar onderwijs.  Ook het kunst- en volwassenenonderwijs herstart zijn activiteiten in september.

De stad Tongeren kiest er al jarenlang expliciet voor om zelf onderwijs in te richten en verwelkomt zo’n 770 leerlingen in 3 gemeentelijke basisscholen verspreid over 5 vestigingen. "Deze scholen hebben elk hun eigenheid – zo zijn er bv 2 schooltjes met graadklassen - , maar het schoolbestuur zet ook in op een overkoepelende werking en uitwisseling, zowel binnen het eigen schoolbestuur als binnen de scholengemeenschap Zuid-Oost-Limburg.  De investeringen op het vlak van mediawijsheid lopen gelijk voor de verschillende vestigingen en worden ondersteund door een gemeenschappelijke ICT-coördinator.  Jaarlijks is er een overkoepelende personeelsvergadering en sinds vorig schooljaar is er ook een overkoepelende schoolraad.

Als schoolbestuur hebben we permanent oog voor wat reilt en zeilt bij onze jonge inwoners, hun ouders, hun leerkrachten en houden we voeling met een van de belangrijkste pijlers van een goede samenleving, namelijk onderwijs.   Dit alles in goed overleg en samenwerking met andere stadsdiensten die van ver of nabij met het schoolgebeuren te maken hebben: jeugd- en sportwerking, cultuur en bibliotheek, mobiliteit, kansarmoede, milieu, welzijn  …

Al die contacten, deze permanente kruisbestuiving tussen de verschillende diensten, bevorderen de lokale samenlevingsopbouw ten zeerste.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wensen we alle kinderen en schoolteams een vlotte start en een jaar vol begeestering met zin in leren en ontdekken".

[1] PIBO, 2 vestigingen Atheneum Tungrorum, 2 vestigingen VIIO, 2 vestigingen SIBBO

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame