Tongeren vandaag

Nieuws

Nieuwe toegangsdeur naar De Velinx verhoogt de toegankelijkheid

Onlangs werd de toegangsdeur naar cc De VELINX vervangen door een automatische schuifdeur met vaste vleugel. Hierdoor worden zowel het cultuurcentrum als de bibliotheek beter toegankelijk.

Patrick Dewael, burgemeester: “We hechten in Tongeren veel belang aan de toegankelijkheid van onze openbare infrastructuur. We kregen het signaal van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking dat de buitendeuren van de Velinx als te log en moeilijk hanteerbaar ervaren worden. We geven graag gehoor aan deze bekommernis want De Velinx moet voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig zijn.” 

Jos Schouterden, schepen van Welzijn: “Toegangen en deuren zijn belangrijke elementen die bepalend zijn voor een goede toegankelijkheid van een gebouw. Als stadsbestuur willen we uiteraard dat alle openbare gebouwen integraal toegankelijk zijn. Iedereen – ook personen met een mobiliteitsbeperking – heeft immers het recht om volwaardig te kunnen deelnemen aan alle facetten van het leven. Daarom is het belangrijk dat in de praktijk zoveel mogelijk hindernissen worden weggewerkt.  Vaak kunnen relatief kleine ingrepen een gebouw heel wat gebruiksvriendelijker maken. We laten ons hierin bijstaan door de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking. Deze mensen ondervinden aan den lijve welke problemen er zich stellen. Zij vestigen de aandacht op situaties die kunnen verbeterd worden.  De 2 hoofdingangen (buitendeur en binnendeur) werden geautomatiseerd d.m.v. een schuifdeur. De ingang naar de bibliotheek wordt uitgerust met een automatische deurpomp.”

Guy Schiepers, schepen van Cultuur; “Cultuur bepaalt in grote mate de identiteit van onze stad. Cultuur brengt mensen samen, het is een snijpunt van cultuur, onderwijs en welzijn. Bibliotheken zijn de meest gebruikte culturele instellingen in Vlaanderen. Iedereen komt hier immers over de vloer, van jong tot oud. Het is dan ook belangrijk dat ze voor iedereen toegankelijk zijn.”

Kostprijs van de nieuwe toegangsdeuren:  18.900 euro

foto: Henri Savenay

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame