Tongeren vandaag

Nieuws

Nieuwe wijkinspecteur voor Herstappe

Dennis Haesevoets werd zopas aangesteld als de nieuwe wijkinspecteur voor Herstappe. Hij volgt Alain Grommen op die met pensioen gaat. 
Dennis s agent sinds 2007. In 2010 werd hij tewerkgesteld bij de politiezone Tongeren-Herstappe (interventiedienst). Momenteel is hij wijkinspecteur voor de wijk ‘Achter Statie’ en in Henis en ’s-Herenelderen. 
Vanaf 1 maart is hij het aanspreekpunt voor Herstappe, Rutten en de zuidkant van Tongeren (Hubensbeemden, Offelken, Wildbroek,..).

Patrick Dewael (burgemeester Tongeren) en Claudy Prosmans (burgemeester Herstappe): “Wijkinspecteurs hebben een belangrijke taak. Ze vormen de hoeksteen in onze politiezorg. Een wijkagent weet wat leeft in zijn buurt en onderhoudt nauwe contacten met de bewoners. Hij treedt bemiddelend op en is zichtbaar aanwezig in de wijk. Een wijkagent staat ook in voor de uitvoering van administratieve en gerechtelijke opdrachten. Daarnaast is hij de regisseur van de veiligheid in zijn wijk. Hij moet problemen oppikken, analyseren, nadenken over oplossingen en feedback geven aan de buurt. Omdat Herstappe een faciliteitengemeente is, moet de wijkinspecteur de bewoners in het Frans aanspreken als zij dat wensen. In onze politiezone stellen we per 3000 inwoners, 1 wijkinspecteur aan.” 

foto: Henri Savenay

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame