Tongeren vandaag

Nieuws

OCMW en basisscholen bestrijden samen kinderarmoede

Het sociaal huis De Semper breidt haar beleid inzake kinderarmoedebestrijding uit tot alle Tongerse basisscholen. Ze krijgen hiervoor een fonds van 600 euro.
In Tongeren groeit 11,48% van de kinderen (bijna één kind op negen) op in een gezin dat als kansarm wordt beschouwd. OCMW-voorzitter Johnny Vrancken verduidelijkt: “Het lokaal sociaal beleid heeft de voorbije jaren al zwaar ingezet op het voorschools traject met onder meer ‘Kansen voor Kinderen’. Nu gaan we een stapje verder door de scholen erbij te betrekken. Want hoe jonger het kind, hoe groter de impact. Kansarme kinderen beseffen vaak niet dat hun thuissituatie ‘anders ‘ is. Totdat ze geconfronteerd worden met leeftijdsgenootjes op school”.
Sociaal huis De Semper heeft met de 20 Tongerse scholen voor kleuter- en basisonderwijs (samen goed voor 3.076 kinderen) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierdoor krijgen ze een financiële tegemoetkoming van 600 euro om o.a. schoolkosten buiten de maximumfactuur te bekostigen of voor acties ter bestrijding van kinderarmoede op te zetten. De schooldirecties engageren zich om de bewustmaking voor kansarmoede en de effecten hiervan binnen de scholen te vergroten en de onderwijskansen bij kinderen in kwetsbare sociale milieus te stimuleren.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame