Tongeren vandaag

Nieuws

Openbaar onderzoek ingestort klooster

Er start een openbaar onderzoek (onteigening en onteigeningsplan) voor het ingestorte pand en bijbehorende tuin, Plein 17. Het klooster dat op 15 mei 2015 is ingestort.
De Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkeling Tongeren deelt mee dat een openbaar onderzoek wordt gevoerd, betreffende de door de Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkeling Tongeren bij beslissing van 30 mei 2016 voorgenomen onteigening bij hoogdringendheid en voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan van het ingestorte pand en bijbehorende tuin.  De gemotiveerde beslissing en het onteigeningsplan liggen tijdens de kantooruren ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Tongeren. 
Personen die bezwaren of opmerkingen hebben tegen de definitieve aanneming van dit plan, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend te sturen aan, of af te geven tegen ontvangstbewijs binnen de termijn van dit onderzoek, dat zal aanvangen op 20 juli en eindigen op 4 augustus.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame