Tongeren vandaag

Nieuws

Openbaar Onderzoek voor omleidingswegen

Er komt stilaan schot in het dossier van de ring rond Tongeren. Het plan-MER 'NO en ZO omleidingswegen’ ligt voor iedereen ter inzage in het Praetorium, dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (2de verdieping), van 6 januari t.e.m. 5 februari tijdens de openingsuren. Het dossier is tevens via de website van het departement LNE raadpleegbaar. Al wie omtrent dit dossier bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk aan het gemeentebestuur of de dienst Milieueffectrapportagebeheer laten geworden, met als adres stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren en/of Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportagebeheer, Plan-MER 'NO en ZO omleidingswegen Tongeren' (PLIR0062), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, dit uiterlijk op 5 februari. UPDATE 07/01: Bekijk hier de reportage van TVL Nieuws.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame