Tongeren vandaag

Nieuws

Opening nieuw lokaal KLJ Riksingen

Het voorbije jaar hebben KLJ Riksingen en vzw Tijl heel wat tijd en energie gestoken in de verbouwingswerken aan de lokalen van de KLJ in Riksingen (Bilzersteenweg).
Via de jeugdraad kon de KLJ  de afgelopen 2 jaar beroep doen op subsidies voor het herinrichten van de zolderverdieping van het buurthuis. "Vooraleer deze werken van start konden gaan moest er een ander euvel overwonnen worden, nl. het plaatsen van een nieuw dak.  In de begroting 2015 van de stad werden er daarom voldoende kredieten ( 2x 6.700 euro) voorzien. Na afronding van de dakwerken konden de andere verbouwingswerken beginnen", weet Jeugdschepen An Christiaens.
Naast een extra lokaal voor de leden werd er ook een leidingslokaal voorzien. Wat oorspronkelijk de noodtrap was werd omgevormd tot vaste in- en uitgang. Hierdoor kon de binnentrap vanuit de keuken weggenomen worden waardoor de te gebruiken ruimte met enkele meters werd uitgebreid.
Nadat de aannemer de werken voltooid heeft ging de leidingsploeg samen met Jean Ghijssens en de andere leden van de beheerraad nog verder aan de slag. De afwerking van de lokalen kostte hen nog ettelijke werkuren maar het resultaat mag er zijn.
"Jeugdverenigingen vormen een belangrijke steunpilaar voor de jongeren in onze snel veranderende maatschappij. Er ontstaan vriendschappen voor het leven en maatschappelijk waarden en normen worden er op speelse wijze meegegeven. Wij, het stadsbestuur, kunnen dat alleen maar toejuichen en de nodige ondersteuning bieden wanneer één van de lokale verenigingen uitbreidt", aldus burgemeester Patrick Dewael.

 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame