Tongeren vandaag

Nieuws

Organisatie winterdienst en strooiplan

Voor de winter van 2014 – 2015 doet Stad Tongeren voor het eerst volledig  beroep op een externe partner voor het strooien en ruimen van de gemeentewegen. Via een open aanbesteding werd de opdracht toegewezen aan een plaatselijke loonwerker. De uitvoering wordt gestuurd door een verantwoordelijke van de Stad Tongeren. De Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest houdt de gewestwegen (en fietspaden), de Ringlaan en de op- en afritten van de autowegen sneeuw- en ijzelvrij. De gemeentewegen worden volgens een prioriteitenplan geruimd en gestrooid. “Het strooiplan werd opgesteld rekening houdend met oa. bepaalde plaatsen - zoals ziekenhuizen, politie en brandweer – die altijd bereikbaar moeten blijven. Bovendien is het essentieel dat de maximale veiligheid voor het openbaar vervoer gegarandeerd is. De straten waar het openbaar vervoer rijdt, krijgen dan ook hoge prioriteit. Ook schoolomgevingen, industrieterreinen en straten met gevaarlijke hellingen of zonder riolering en verbindingswegen tussen dorpskernen en met gewestwegen worden snel aangepakt”, verduidelijkt An Christiaens, schepen Openbare Werken. Bij hevige sneeuwval kan Stad Tongeren bijkomend beroep doen op 6 plaatselijke landbouwers die de dorpen sneeuwvrij maken. Deze straten worden evenwel niet gestrooid, enkel geruimd. Plaatselijke gevaarlijke situaties bij ijzelvorming kunnen via de lokale politie gemeld worden. Via het provinciebestuur werd een samen aankoop voor alle Limburgse gemeenten georganiseerd en is er 400 ton zout onmiddellijk beschikbaar voor de gemeentewegen op het grondgebied van Tongeren. Opmerkingen of vragen kunnen doorgegeven worden via meldpunt@stadtongeren.be of 012/800 008.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame