Tongeren vandaag

Nieuws

Parochiekerkenplan

Tijdens de gemeenteraadscommissie van deze avond heeft Jan Lenaers (bisdom Hasselt) het parochiekerkenplan uit de doeken gedaan: Limburg telt 312  kerkbesturen en Tongeren heeft met 22 het grootste volume. Er zijn hier 4 parochiefederaties en 25 gebouwen van de eredienst: 22 parochiekerken en 3 erkende gebouwen van de eredienst: Offelken, Sint-Gillis en Ketsingen. De eigendomsstructuur is normaal 50/50. Hier is 1/3e van de stad en 2/3e van de kerkfabrieken. De jaarlijkse exploitatietoelage van de stad bedraagt 364.000 euro voor de basiliek en 703.000 euro voor de overige 21 kerken. De jaarlijkse leninglasten voor de basiliek bedraagt 280.000 euro en 320.000 euro voor de  21 andere kerken”. Lenaers had het ook over de toekomst van de parochiekerk: “Minister Geert Bourgeois vraagt een langetermijnvisie. De kerken moeten zo optimaal mogelijk benut worden. We kunnen alles behouden zoals het is, of we kunnen kiezen voor een herbestemming of een nevenbestemming. Ondertussen liggen de 4 pastorale plannen voor ter bespreking. De volgende stap is het voorstel over het pastoraal gebruik van de gebouwen”.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame