Tongeren vandaag

Nieuws

Politie voert actie

Om middernacht is er een nationale stakingsaanzegging bij de politie in voege getreden tegen de hervorming van de statuten. Het korps van PZ Tongeren/Herstappe is solidair. Ze hebben een oproep via Facebook gelanceerd. Voorlopig blijven de acties beperkt tot affiches met : ‘Handen af van onze statuten’ en een zwarte vlag aan de combi. De burgemeester heeft immers een aantal mensen opgevorderd zodat alle reguliere diensten toch verzekerd blijven. De ingang van het politiebureel werd gebarricadeerd m.b.v. strobalen.
Een oudere inspecteur sprak uit naam van de ganse groep: “Vanaf een bepaalde leeftijd krijg je te kampen met professionele vermoeidheid. Wie gaat er graag werken met dagelijks kans om te worden verweten, geslagen, gestampt, bespuwd, bedreigd of uw leven te laten? Er is totaal geen respect meer voor een agent. Sinds het jaar 2000 hebben we geen loonsverhoging meer gehad. Toen de politie en rijkswacht nog apart werkten, telde het korps 94 mensen, sinds de eenmaking zijn we met  68 man. Het aantal interventies is in 10 jaar vervijfvoudigd. Men wil onze speciale pensioenregeling afnemen: nu telt elk gewerkt jaar voor 14 maanden mee. We zullen allemaal 4 jaar langer moeten werken, voor minder pensioen. Welke politieagent wil men op straat? Ene met bretellen, want er zijn geen aangepaste (lichtere) jobs meer voorradig. We raken allemaal gefrustreerd”.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame