Tongeren vandaag

Nieuws

Politiezone Tongeren/Herstappe en de gemeenten Borgloon, Heers en Wellen zullen samensmelten tot politiezone Haspengouw

Vrijdag kwamen de burgemeesters van Tongeren, Borgloon, Heers, Herstappe en Wellen samen om met het oog op het oprichten van de nieuwe politiezone rond Tongeren enige afspraken te maken.

Tijdens deze opstartvergadering stelde de korpschef van PZ Tongeren/Herstappe, Hoofdcommissaris Geert Luypaert, aan de verschillende burgemeesters en in aanwezigheid van de wnd korpschef R Maes het ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur van de toekomstige politiezone voor alsook het ontwerp van de samenstelling van het operationeel en het administratief en logistiek kader.

Zij zijn het er met zijn allen over eens dat het nodig is om te investeren in personeel om aan de inwoners een sterke en efficiënte dienstverlening te kunnen blijven aanbieden, die inspeelt op ieders behoeften en verwachtingen. Door de krachten en kennis te bundelen én nieuwe gespecialiseerde profielen aan te werven zal de nieuwe politiezone meer en beter gewapend zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan in een steeds complexer wordende samenleving, aldus HCP Geert Luypaert.

Het is uiteraard niet de bedoeling om de nieuwe functies/profielen al dadelijk te voorzien, maar deze geleidelijk aan de komende jaren aan te werven.

De volgende stap is dan om in de loop van de maand juni deze voorstellen met betrekking tot de personeelsformatie en de organisatiestructuur voor te leggen aan de verschillende syndicaten tijdens een gezamenlijke BOC ( Basis Overleg Comité) om ze daarna formeel te kunnen laten goedkeuren door de verschillende gemeenteraden.

De burgemeesters zijn het er ook over eens dat de administratieve zetel van de toekomstige politiezone het politiecommissariaat van Borgloon wordt en dat in Tongeren de operationele zetel gevestigd wordt. Om de nabijheid met de burger te kunnen blijven verzekeren, blijven de politionele antennes in Borgloon, Heers, Wellen en in het Praetorium van Tongeren behouden.

Nu de krijtlijnen van de nieuwe politiezone meer en meer uitgetekend worden, kunnen de personeelsleden van deze politiezone rond Tongeren via werkgroepen nog meer en beter aan de slag om de toekomstige werking binnen hun diensten op elkaar af te stemmen en te optimaliseren om vanaf 1 januari 2025 helemaal operationeel te kunnen zijn.

Tot slot waren alle burgemeesters het er unaniem over eens om PZ Haspengouw als naam voor de nieuwe politiezone aan de bevoegde gemeenteraden voor te stellen.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame