Tongeren vandaag

Nieuws

Poverello koopt Begijnhofkerk niet

Poverello vzw ziet af van de aankoop van de Sint-Catharinakerk in het begijnhof. De restauratiekosten zouden te hoog zijn omdat de subsidies teruggeschroefd werden van 80 naar 40 procent. Na restauratie wilde de vereniging het gebouw openstellen als een plaats waar men tot rust, bezinning en soms tot gebed kon komen. 
Op 21 juni 1998 heeft het O.C.M.W. het eigendomsrecht van de Begijnhofkerk voor 1 symbolische Belgische fr. overgedragen aan de stad. Die heeft op haar beurt in 2012 de kerk in volle eigendom overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Stadsontwikkeling Tongeren en het AGB zette het gebouw te koop. De kerk werd officieel geschat op een waarde van 264.000 euro. 

Naast Poverello vzw waren er nog twee biedingen: enerzijds Open Erfgoed Stichting (OES), een initiatief van architect Jan van den Borne (eigenaar van het Tongerse Begijnhofmuseum ‘Beghina’) en Jos Vandebrouck (kunsthistoricus), en anderzijds    Linjo NV, een managementvennootschap die deel uitmaakt van een holdingstructuur “Dejolin NV, eigenaars van een groot aantal horecapanden in Limburg.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame