Tongeren vandaag

Nieuws

Riolering in Mulken

In 2014 werd al een eerste fase van de rioleringswerken Mulken uitgevoerd. Op 4 april startte aannemer Heijmans met de uitvoering van fase 2. Die zal binnen de 85 werkdagen worden afgerond. De Dorpsstraat, Sint-Gillisstraat en Mulkerstraat worden aangepakt. De werken zijn een samenwerking tussen stad Tongeren en Infrax, waarbij Infrax gescheiden rioleringen aanlegt en de stad de wegenis en stoepen gelijktijdig vernieuwd. Het ontwerp is opgesteld door studiebureau Grontmij. De gecoo?rdineerde aanpak zorgt ervoor dat de straten slechts e?e?n keer hinder ondervinden. De kostprijs bedraagt 900.000 euro waarvan 220.000 euro voor rekening van de stad Tongeren. De inwoners van Mulken konden op 25 februari de plannen inkijken op de informatievergadering waar de werken werden toegelicht.
"
Rioleringsdossiers zijn voor de stad Tongeren een topprioriteit. De afgelopen jaren werd al veel werk verricht, maar nu wordt overgeschakeld op stroomversnelling en zijn over het hele grondgebied heel wat riolerings -en herinrichtingswerken gepland. Tegen het einde van de legislatuur zal daarvoor bijna 27 miljoen euro gei?nvesteerd zijn in het openbaar domein. In totaal wordt er
zo’n 24 km gescheiden riolering aangelegd", weet schepen An Christiaens (Openbare Werken).

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame