Tongeren vandaag

Nieuws

Rioleringswerken Genoelsweg

Eind januari start aannemer Hermans uit Lanaken met de aanleg van gescheiden riolering in de Genoelsweg. Tezelfdertijd wordt de rijweg in kasseien aangelegd, de bermen ingezaaid en de inritten t.h.v. de woningen hersteld naar hun huidige toestand.  

Patrick Dewael, burgemeester: “In 2014 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van de eerste rotonde ter hoogte van de Genoelsweg in het kader van de herinrichting van het op- en afrittencomplex 32. Sindsdien werd het hele complex gefaseerd omgevormd tot een verbeterde inrichting  voor alle weggebruikers die zorgt voor een betere verkeersdoorstroming. Een ruim vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en een fietstunnel zorgen voor een comfortabele en veilige verbinding voor fietsers langs de N79 Maastrichtersteenweg.”

Eddy Manet, schepen van Mobiliteit: “Aan de 4 nieuwe bushaltes kunnen pendelaars drempelvrij de bus nemen. Er werd een tijdelijke carpoolparking aangelegd op de oude op- en afrit zijde Tongeren om gedeeld autorijden verder te blijven stimuleren. “

An Christiaens, schepen van Openbare Werken: “Rioleringsdossiers staan hoog op de agenda van de stad Tongeren. De afgelopen jaren werd er al veel werk verricht. Nu is het de beurt aan de Genoelsweg. Er komt  gescheiden riolering en tezelfdertijd wordt de rijweg heringericht. De bermen worden ingezaaid en de inritten t.h.v. de woningen worden hersteld naar hun huidige toestand. Het project wordt  uitgevoerd door de stad Tongeren en Infrax. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op het rioleringsfonds van Infrax. De kostprijs wordt geraamd op 115.000 euro, waarvan 70.000 euro ten laste van de stad Tongeren. De werken duren ongeveer een 2-tal maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden.”

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame