Tongeren vandaag

Nieuws

Rioleringswerken in Overrepen

In de komende jaren zal in Overrepen de riolering en de wegenis aangepakt worden.  Dat gebeurt in verschillende fases. Na het bouwverlof starten  de werken in de Lerestraat en de Butsstraat: de riolering en de wegenis worden vernieuwd. Vanavond waren de betrokken bewoners uitgenodigd op een infovergadering in het Schutterijlokaal. "Stad Tongeren investeert historisch veel in aanleg van stoepen, wegen en riolering, zowel in het centrum als in de dorpen. Momenteel zijn de werken aan het kruispunt 'zwart punt' Hasseltsesteenweg, Sint-Laurensstraat, Lerestraat in uitvoering. Het einde van deze werken is voorzien tegen eind februari”, wist schepen van Openbare Werken An Christiaens. “Aan de bewoners wordt een eerst voorontwerp voorgesteld. De wegenis is voorzien in asfalt en de stoepen in betonstraatstenen. In de Lerestraat zijn aan weerszijden van de weg fietssuggestiestroken in gekleurde beton ontworpen. In de Butsstraat zal een wachtbekken aangelegd worden om het regenwater te bufferen. Aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel is ten koste van Infrax en bedraagt ongeveer €500.000. De aanleg van wegenis en stoepen bedraagt €300.000 en is ten koste van stad Tongeren. Aansluitend op deze werken worden de wegenis en de riolering van de Sint-Laurensstraat en de Overrepenstraat aangepakt”.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame