Tongeren vandaag

Nieuws

RUP Hippodroom

Vanavond werden de plannen voor het RUP Hippodroom toegelicht. Zowat 65 personen daagden op in de ActiV. 

Schepen Patrick Jans (Ruimtelijke Ordening) heette hen welkom: "De stad wil de verschillende activiteiten die vandaag op deze site plaatsvinden in evenwicht brengen. Hippodroom, tennisclub en ActiV. We willen zorgen voor een beleving: niet enkel drafrennen, maar ook jumping, dressuur, een manege en verblijfstoerisme voor de paardensport". 

Het Extern adviesbureau Anteagroup heeft een procesnota opgesteld voor het RUP. Marijke Gorissen gaf tekst en uitleg: "Men wil dit recreatiegebied uitbouwen tot een sportpark met bovenlokale uitrusting. Het gebied omvat de paardenrenbaan, tennisvelden en de bebouwing (een appartementsblok van 4 en 1 woning) aan de Rutterweg, de hoeve van Witsel, alsook een perceel landbouwgebied ten zuiden van de insteekweg Rutterweg. Het aanpalende landbouwgebied wordt erbij getrokken voor een 'overloopparking'. 
De hippodroom bevindt zich volgens het gewestplan in een gebied voor dagrecreatie, de overige ruimte bestaat uit woongebied, natuurgebied, parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Voor het nieuwe managegebouw wordt een functionele invulling beoogd met stallen en manege op de gelijkvloerse bouwlaag. Op de verdiepingen kunnen horecafaciliteiten en multifunctionele ruimtes voorzien worden met zicht op zowel de renbaan van de hippodroom als eventueel intern naar de wedstrijdhal binnen het manegegebouw. De tribune, behorende bij de hippodroom wordt geïntegreerd binnen/aansluitend bij dit gebouw.
De toegang aan de Rutterweg blijft voorbehouden als zone voor stallen en parking trailers die gebruikt worden i.f.v. de hippodroom en bij ruitertoernooien en eventuele pensionstalling indien mogelijk op vlak van exploitatie. Een vernieuwing en uitbreiding van het bestaande aanbod aan stallen dringt zich wel op. Er is nood aan circa 100 stallen, dewelke op deze locatie kunnen ingericht worden. Een doorzicht vanuit de Rutterweg op de toegang van de hippodroom dient bewaard te blijven, tussen de bebouwing van de stallen dient een kwalitatieve toegang naar de hippodroom gerealiseerd te worden.
In het zuiden grenzend aan de bestaande hoeve wordt een zone voorzien die kan ingericht worden voor pensionstallingen: stallen voor mensen die thuis hun paard niet kunnen stallen. Hier blijkt grote vraag naar. De stallen kunnen daarnaast ook een functie hebben voor ruitertoerisme (verblijven met paard bijv.)". 
De buurtbewoners zien de uitbreiding van de hippodroom niet zitten. Ze  zijn vragende partij voor een onteigening. 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame