Tongeren vandaag

Nieuws

Ruttenaren vieren einde der werken

Deze avond zijn alle inwoners van Rutten uitgenodigd op een drink in ’t Lindehof om het einde van de werken te vieren. De opkomst ligt aan de lage kant. De werken ‘Collector Rutten’ zijn op 21 mei 2012 gestart en op 14 augustus 2013 afgerond: “Het doel  was het afvalwater van 850 Ruttenaren aan te sluiten op het waterzuiveringsstation van Tongeren en de aanhoudende wateroverlast te beperken”, vertelde burgemeester Dewael. Schepen voor Openbare Werken Christiaens gaf een overzicht: “Voor de rioleringen werden deze straten opnieuw aangelegd door de stad: Raam, Beekstraat, Toppetstraat, Hagelindestraat en Motstraat. De Provincie legde de Eezelsbeek over een lengte van 85m terug open. De totale kostprijs bedroeg: 2.858.362 euro, waarvan 1.909.000 ten laste van Aquafin, 562.000 ten laste van de Provincie en 387.354 ten laste van de stad”. De schepen had nog goed nieuws voor de Ruttenaren: “De Ezelsbeek krijgt een omheining tegenover de huizen. T.h.v. de Raam komen er aanpassingen voor het Martelarenspel van 1 mei en aan het voetbalplein komen er extra erosiebestrijdingsmaatregelen”.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame