Tongeren vandaag

Nieuws

Schadecommissie inspecteert akkers

Een schadecommissie trekt momenteel op pad om de akkers te inspecteren die schade hebben opgelopen door de hevige onweders dit voorjaar. Het gaat in totaal over 30 schadedossiers verdeeld over 150 kadastrale percelen. 
Het is de burgemeester die de commissie samenroept met het oog op de officiële vaststelling van de schade. De commissie tot vaststelling van schade aan teelten bestaat uit: de burgemeester of zijn afgevaardigde als voorzitter, de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen, de gewestingenieur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ALV), een expert-landbouwer door de burgemeester aangewezen en een expert-landbouwer door de gewestingenieur aangewezen. Om in aanmerking te komen, voor een eventuele tegemoetkoming moet minimaal 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt getroffen zijn door de schade.
“We zijn in Tongeren relatief goed weggekomen, want in de omliggende gemeenten is de schade veel erger”, wist milieuschepen Patrick Jans.
Hugo Biets (voorzitter van de gemeenteraad en voormalig milieuschepen) vertegenwoordigt de burgemeester in de commissie: “In 2015 werd in Tongeren geen enkel schadedossier ingediend, maar dit jaar werden alle records verbroken".

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame