Tongeren vandaag

Nieuws

Schepencollege ontvangt afvaardiging vzw Ons Leven

De vzw Ons Leven, de vereniging van en voor Belgische woonwagenbewoners, organiseert morgen een karavaan door Limburg om de noodzaak van extra standplaatsen in Limburg onder de aandacht te brengen. De karavaan vertrekt in Lommel en houdt halt in 6 Limburgse gemeentes met Tongeren als einddoel. De organisatie nodigt het schepencollege uit om een informatiepakket in ontvangst te nemen en in een positieve dialoog te treden met de leden. “In Limburg zijn er 10 kleinstedelijke gebieden aangewezen voor het aanleggen van een woonwagenterrein. Tongeren is er één van en heeft als taakstelling een woonwagenterrein aan te leggen met 17 residentiële woonwagenstandplaatsen. In het ruimtelijk structuurplan werd de voormalige betoncentrale aan de Blaarstraat aangeduid als plek voor de realisatie ervan”, weet Jos Schouterden, schepen van Wonen. “De stad heeft de eerste stappen gezet om het terrein in de Blaarstraat te verwerven. Echter door de ligging van een zoekzone voor de indringingsweg over een gedeelte van het beoogde terrein, zijn de exacte contouren nog niet vastgelegd. De aankoop van het terrein loopt hierdoor vertraging op”, besluit Schouterden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame