Tongeren vandaag

Nieuws

Scholen, politie, parket, stadsbestuur en partners slaan handen in elkaar

In 2007 ondertekenden de stad Tongeren, de lokale politie, de Procureur des Konings en alle middelbare scholen een eerste samenwerkingsovereenkomst rond druggerelateerde thema’s (DOS “Drugbeleid op School”).   In 2009 volgde een uitbreiding naar thema’s zoals spijbelen, geweldpleging, diefstal,… 
De voorbije maanden vond intensief overleg plaats met de partners om de afspraken onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.  Actuele problematieken rond sexting en andere vormen van cyberpesten waren de concrete aanleiding om opnieuw samen rond de tafel te zitten.
Dit bood de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, informatie te delen en mekaar te versterken in het preventief zowel als reactief aanpakken van maatschappelijke problemen op school – dit alles binnen een reëel opvoedkundig kader.
Het samenwerkingsprotocol beoogt een duidelijke en transparante manier van communicatie tussen de bovenvermelde partijen.  Ze wil een meer globale, geïntegreerde aanpak en opvolging van agressie & als misdrijf omschreven feiten (MOF) in en rond scholen realiseren.  Ze heeft eveneens tot doel aanhoudend spijbelgedrag op een constructieve manier aan te pakken. 

Burgemeester Patrick Dewael: "We vinden het een goede zaak dat er een bereidheid is om rond deze thema's samen te werken. Vroeger ontkende men in schoolmiddens wel eens dat er een probleem was, gelukkig is dat taboe weggevallen.”

Korpschef Tony Verlackt: "Onze dienst Jeugd en Sociale Politie is het aanspreekpunt voor de scholen en is actief betrokken bij het overleg. Via deze afspraken willen we de de veiligheid en bescherming van personeelsleden en leerlingen maximaal garanderen.” 

Jos Schouterden schepen onderwijs: "Vroegtijdige schoolverlaters hebben minder kansen op de arbeidsmarkt.  Dit protocol speelt dus ook een belangrijke rol om het spijbelgedrag van onze jongeren tegen te gaan.”

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame