Tongeren vandaag

Nieuws

Schouterden blijft bij zijn standpunt over gbs Nerem

Het oudercomité van gbs 't Pomphuisje in Nerem heeft gebruikgemaakt van het ‘'Voorstel van Burger’ om een agendapunt toe te voegen aan de gemeenteraad. Twee leden van het oudercomité hebben vanavond een brief van 10 pagina’s voorgelezen. Hierin hebben ze alles nog eens op een rijtje gezet. Onderwijsschepen Jos Schouterden kreeg het hard te verduren: “We zitten met veel vragen en geen antwoorden: het stadsbestuur heeft de plannen op een half jaar tijd al zo vaak gewijzigd. Het is één groot kluwen van onduidelijkheid: Moet de school wijken voor de kinderopvang? Heeft de school te weinig kinderen? Is het een kostenbesparende maatregel of een pedagogisch probleem? Twee maanden geleden zag de situatie er voor ons enigszins anders uit. Toen hebben de sp.a-schepenen ons verzekerd dat er nog geen definitieve beslissing genomen werd. Ze werden teruggefloten door de burgemeester. Hij stelde zijn veto en dreigde met een coalitiebreuk. Sp.a trok zijn staart in. Het gaat hier meer om het politieke gelijk dan om de toekomst van onze kinderen en dat is zielig! Het enige wat wij vragen is om de school in zijn totaliteit te laten bestaan tot de reorganisatie binnen het gemeentelijk onderwijs op punt staat en de scholen in de Jekervallei kunnen samenvloeien”. Schepen Schouterden repliceerde: “Alles wat hier gezegd is, heb ik al vijfmaal gehoord. Het stadsbestuur wil de werkingsmiddelen en de gebouwen voor het gemeentelijk onderwijs efficiënt inzetten. De onderwijsambtenaar heeft mee de beslissing genomen. Ik blijf erbij dat het dossier volledig onderbouwd is. Het schepencollege blijft bij de beslissing van 19 maart”. NV-A-raadslid Toon Caubergh had een porseleinen haan meegebracht: “Die gaat deze avond driemaal kraaien”, gokte hij. De stemming verliep voorspelbaar: oppositie: ‘voor’, meerderheid: ‘tegen’ en Christiane Thys: ‘onthouding’.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame