Tongeren vandaag

Nieuws

Sint-Benedictus aangesteld

Vandaag om 10 u werd de Federatie “Tongeren-West” officieel, per kerkelijk decreet, “Pastorale Eenheid Sint-Benedictus Tongeren”.
Bisschop Patrick Hoogmartens ging zelf voor in deze installatieviering.
Later zullen de Pastorale Eenheden Sint-Jacobus (Tongeren-Noord 10 juni), Onze-Lieve-Vrouw (Centrum 17 juni) en Sint-Marcus (Jekervallei 24 juni) volgen. 
De huidige parochies worden dan “plaatselijke geloofskernen” en de “Pastorale Eenheid”  de facto de nieuwe “parochie”: een Pastorale Eenheid met meerdere cultusplaatsen maar met een bijzondere aandacht voor de “zondagskerk” (Lauw). Daar zal altijd op zondag en op alle belangrijke feestdagen een eucharistie gevierd worden voor gans de pastorale eenheid.

De geloofskernen behouden uiteraard hun eigen patroonheilige en zolang het mogelijk en zinvol is, zal er 2 keer per maand op zaterdag eucharistie worden gevierd. Dit alles heeft te maken met het dalend aantal priesters, maar ook met de afname van de ouder wordende vrijwilligers.

bijdrage: Jos Collaer

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame