Tongeren vandaag

Nieuws

Stad ontwikkelt eigen app voor vaststelling landbouwschade

De stad Tongeren heeft een eigen app ontwikkeld om landbouwschade in kaart te brengen en schadedossiers administratief snel en correct te kunnen afhandelen. Hiervoor wordt de aardobservatiesatelliet 'Sentinel2' van de ESA gebruikt. Voortaan kan de stad Tongeren nu dus “smart” controleren.

Patrick Dewael, burgemeester: “De droogteschade na de warme zomer spreidt zich in Tongeren uit over ca. 1.200 ha.  Dit betekent een geraamd schadebedrag van ongeveer 2 miljoen euro. De droogte heeft voornamelijk de akkerbouw getroffen en in mindere mate ook de fruitteelt. Om de dossiers voor de schadecommissie vlot en correct af te handelen ontwikkelden we een applicatie volgens de noden van de administratie. De nieuwe app brengt alle getroffen percelen in kaart en wijst de schadecommissie bij hun rondgang onmiddellijk de ideale route via gps.” 
Patrick Jans, schepen van Milieu: “De stad Tongeren zal dus zeker een aanvraag bij de minister indienen voor erkenning van de droogteschade op haar grondgebied als landbouwramp.  
De schadecommissie in Tongeren, onder leiding van de heer Hugo Biets, heeft de afgelopen weken reeds meer dan 1.000 ha landbouwgrond bezocht en zal eerstdaags nog een laatste maal op pad gaan. De ploeg wordt versterkt door de landbouwexperten Jos Fagard, Camille Wouters en Ilse Haesen. Dit team stelt onvermoeibaar alles in het werk, om aan de landbouwers tijdig het vereiste proces verbaal van vaststelling te kunnen bezorgen. Zij maakten als eerste gebruik van de nieuwe app en zijn alvast erg tevreden.”
De app werkt als volgt: bij controle worden de data ter plaatse verwerkt op een tablet en de details van de vaststelling worden per getroffen perceel  ingevuld.  Daarna kunnen deze data geautomatiseerd aangewend worden  om de teelten, de oppervlakte en de raming van de geleden schade afzonderlijk en in totaliteit te berekenen. Uniek aan deze toepassing is de achtergrondkaart. Hiervoor worden bij de voorbereiding de beelden van de aardobservatiesatelliet Sentinel2 van de European Space Agency gebruikt. De invloed van de droogte is duidelijk visueel waarneembaar.

De eerste resultaten van de vaststellingen werden inmiddels al meegedeeld aan het ministerie van Landbouw. Zodra de erkenning een feit is, kunnen de getroffen landbouwers persoonlijk hun schadedossier indienen bij de minister. Zij zullen hierover nog verder geïnformeerd worden.

 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame