Tongeren vandaag

Nieuws

Stad Tongeren ondertekent charter ‘Vredesbomen voor de toekomst’

De stad Tongeren ondertekende het charter ‘Vredesbomen voor de toekomst’. Initiatiefnemers zijn het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.


Patrick Dewael, burgemeester: “De stad  Tongeren is één van de 231 lokale partners die een vredesboom hebben aangeplant tijdens het weekend van 10 november. Met het ondertekenen van dit charter engageren we ons om de vredesbomen van 2018 te laten uitgroeien tot toekomstig groen erfgoed, met als doel een levend vredesmonument te creëren dat ook de komende decennia zichtbaar zal blijven als een duurzaam symbool voor de toekomst, verankerd in een oude traditie.”
Een vredesboom planten is een bijzondere manier om Wapenstilstand te herdenken. Met deze vredesboom willen we alle oorlogsslachtoffers blijvend herdenken. Een eik, es of linde planten bij een speciale gelegenheid is een oude traditie, maar  is ook een moment om stil te staan bij vrede vandaag en morgen.
Patrick Jans, schepen van milieu: “De vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog werden op 11 november officieel afgesloten. Op vrijdag 9 november hebben we de winterlinde geplant in Piringen (Hoek Hossenstraat en Smisberg). We kozen voor deze boomsoort omdat deze sinds lang als vredes- of getuigenboom aangeplant wordt. Hij heeft een hoog herstellingsvermogen en wordt heel oud. Onze keuze legt ook een symbolische link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.”
De actie 'plant een vredesboom' is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog.

 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame