Tongeren vandaag

Nieuws

Stad werkt aan betere woonkwaliteit

Woonkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt voor de Stad Tongeren. De werkgroep ‘woonkwaliteit’ signaleert problemen en klachten en onderneemt acties bij woningen in slechte staat. In het afgelopen jaar werden 47 dossiers behandeld. 

Jos Schouterden, Schepen van Wonen: "In de werkgroep ‘woonkwaliteit’ zijn een aantal stadsdiensten vertegenwoordigd  die structureel samenwerken voor een betere woonkwaliteit: wonen, ruimtelijke ordening, politie, burgerzaken, OCMW, veiligheid & preventie. Doorgaans vergadert de werkgroep één keer per maand. Binnen de werkgroep worden dossiers met verwaarlozing, ernstige vervuiling, overlast naar de omgeving, overbewoning ed. besproken. We willen onze inspanningen nog opvoeren en huisjesmelkerij en verwaarlozing accuraat aanpakken.  In het afgelopen jaar werden 47 dossiers behandeld. In ongeveer de helft van de dossiers werd reeds/inmiddels  een oplossing bereikt .’

Ook het Plusplan, het project collectief renoveren ‘Offelken en ‘Paspoel’, het reglement voor huis- en busnummers  en de stedenbouwkundige verordening met het oog op het verbeteren van de woonkwaliteit, zijn recente initiatieven die aangeven dat de stad woonkwaliteit hoog in het vaandel draagt.  Verder heeft de stad een wooncoördinator in dienst  die haast dagelijks plaatsbezoeken doet  en woningen screent op woonkwaliteit. Als de woonkwaliteit niet in orde is volgens de wetgeving worden verhuurders verplicht om zich in regel te stellen.

Burgemeester Patrick Dewael: "De samenwerking rond woonkwaliteit in Tongeren is erg belangrijk. Op die manier kunnen problemen snel aangepakt én verholpen worden. Bewoners/eigenaars mogen bovendien rekenen op een goede begeleiding van de werkgroep. Deze aanpak is succesvol. Waar vroeger de screening vanuit elke dienst afzonderlijk gebeurde, blijkt de samenwerking tussen de betrokken stadsdiensten een goede zet om de woonkwaliteit naar een hoger niveau te tillen.’" 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame