Tongeren vandaag

Nieuws

Stadstuin Casino

De eerste fase van stadstuin Casino is afgewerkt. 

De besloten tuin rond het Casino in Tongeren wordt omgevormd tot een open stadstuin die toegankelijk is voor bewoners en bezoekers. Fase 1, oftewel ‘de kop van de tuin’ is intussen afgerond. Dit is de zone die grenst aan de hoek van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal.

Patrick Dewael, burgemeester: “Het afwikkelen van het verkeer werd in de jaren 70 prioritair gesteld. Hierdoor werd de groenaanleg erg gereduceerd. Zowel het RUP Centrum als het Masterplan R72 stellen vandaag een groen wallenlandschap voorop. Met het openstellen van de Casinotuin wordt hierin een belangrijke stap gezet.”
An Christiaens, schepen van Openbare Werken: “De Casinotuin was een gesloten groene zone die we nu transformeren  naar een open en transparante stadstuin. In de eerste fase werden er vier lindebomen gekapt. Deze zijn inmiddels vervangen door een Honingboom,  twee Valse Christusdoornen, een Esdoorn en een Amberboom. Een trappenbordes in grijze graniet vormt de schakel tussen het straatniveau en het hoger liggende maaiveld.

Het toevoegen van de tuin aan het openbaar domein is nodig voor de realisatie van  een wallenlandschap waar voldoende ruimte is voor een duurzame en verkeersveilige verkeersafwikkeling voor de voetgangers en de fietsers. De vormgeving, de ontwerpfilosofie en het materiaalgebruik van deze eerste fase zal ook verder doorgetrokken worden in volgende uitvoeringsfases.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame