Tongeren vandaag

Nieuws

Tevredenheidsenquête meldpunt

Op 1 augustus 2013 startte de stad met een vernieuwde werkwijze bij het meldpunt van de technische dienst.  Tongenaren kunnen hier terecht voor alle defecten, klachten en bemerkingen van technische aard. Het meldpunt registreerde in de periode van 1 augustus 2013 tot Nieuwjaar 2.074 meldingen: 1.616 meldingen werden binnen een redelijke termijn opgelost, 214 meldingen werden afgekeurd. Dit zijn meldingen die onder de bevoegdheid van andere instanties vallen (vb. Watergroep, Infrax, AWV), meldingen die handelen over situaties die door onze specialisten als aanvaardbaar beschouwd worden of beslissingen met een grote financiële impact. Die meldingen worden opgenomen in de langetermijnplanning. Wie een beroep doet op het meldpunt van de technische dienst, krijgt vanaf nu bij de afhandeling van het dossier, de vraag om deel te nemen aan een tevredenheidsenquête.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame