Tongeren vandaag

Nieuws

Toekomst voor GBS Nerem?

Gisteren werd in GBS ’t Pomphuisje in Nerem een infoavond georganiseerd over de toekomstplannen voor deze dorpsschool. Schepen Schouterden (onderwijs), schepen Christiaens (kinderopvang) en directeur Larondelle gaven tekst en uitleg. Ongeruste ouders uitten achteraf hun frustratie tijdens de vragenronde. Het stadsbestuur wil vanaf 1 september enkel nog onderwijs voor kleuters en de eerste graad van het lager onderwijs inrichten. Als reden wordt aangehaald dat er onvoldoende kinderen schoollopen om het  lestijdenpakket te verantwoorden. Eind juni werd het gemeentelijk leerlingenvervoer sterk ingekrompen en hierdoor heeft ’t Pomphuisje zeven kinderen kwijtgespeeld. Door de afslanking komt er ruimte vrij voor de gemeentelijke kinderopvang die nu in Vreren gehuisvest is. De directeur vertelde dat men hier een stevige basis wil leggen voor de overgang van kleuterklas naar lager onderwijs: “We hebben ons geëngageerd om een nieuwe boost te geven aan deze school. Dat kunnen we niet zonder jullie kinderen”. Na een emotionele brief van een moeder, beloofde schepen Schouterden dat hij nog eens rond de tafel zou zitten met het oudercomité.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame