Tongeren vandaag

Nieuws

Tongeren ondertekent bibliotheekcharter

Het charter ‘Een bibliotheek voor iedereen’ is een campagne van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) i.s.m. met verschillende partners uit de culturele sector.  Dit charter is een reactie op een wijziging inzake het decreet lokaal cultuurbeleid.

Burgemeester Patrick Dewael: “Het bibliotheeklandschap onderging de afgelopen jaren enkele ingrijpende wijzigingen.  Zo waren er enkele aanpassingen m.b.t. het decreet lokaal cultuurbeleid.  Verder was er nog de staatshervorming die eveneens aanzienlijke gevolgen met zich bracht voor de (Limburgse) bibliotheken.  Onze provincie kent al vele jaren een degelijk en geïntegreerd bibliotheekbeleid.  Quasi alle Limburgse bibliotheken verenigden zich in dit Provinciaal Bibliotheeksysteem.  Deze instellingen werkten hierdoor tot voor kort op een min of meer uniforme wijze samen.  Als gevolg van de meest recente staatshervorming mag het provinciebestuur evenwel niet langer persoonsgebonden bevoegdheden – o.a. cultuur – uitoefenen.  Inzake het bibliotheekbeleid zal het gros van de provinciale taken door Vlaanderen worden overgenomen.  Onze bibliotheek kende de afgelopen jaren onder impuls van een dynamisch lokaal bibliotheekbeleid een gestage groei inzake bezoekers.  We stegen van 93.000 bezoekers in 2013 naar 100.000 in 2017. We ijveren er alvast voor dat de huidige bovenlokale wijzigingen geen kwaliteitsverlies betekenen voor de vele duizenden bezoekers aan de bibliotheek Tongeren.”
Schepen van Cultuur Guy Schiepers: “Met de ondertekening van dit bibliotheekcharter erkennen wij als stadsbestuur het belang van een bibliotheek voor de lokale gemeenschap.  De bibliotheek is en blijft de hoeksteen van elk lokaal cultuurbeleid. Een bibliotheek kent omzeggens geen toegangsdrempel en fungeert hierdoor als publieke huiskamer voor enkele duizenden Tongenaren. Onze bibliotheek is bovendien voortdurend in ontwikkeling. Zowel het aanbod gedrukte collecties als het digitale aanbod wordt onophoudelijk geactualiseerd.  Maar ook op het gebruikscomfort wordt blijvend ingezet. Denk maar aan het leescafé waar je diverse tijdschriften en kranten kan lezen bij een kop koffie of aan de studieplekken die we creëerden voor de vele studenten tijdens de blokperiode. De afgelopen jaren werd hard ingezet op onze schoolgaande jeugd met de realisatie van voorleesuurtjes, lezingen, klasbezoeken, tentoonstellingen, rondleidingen en samenwerkingen met partners zoals het Huis van het Kind. Dat bleek te lonen: zowel het aantal bezoekers aan onze bibliotheek als het aantal leners in de jongste leeftijdscategorieën steeg. Het is voor ons als stadsbestuur dus logisch dat we op hetzelfde elan voortgaan.”
Ook individuen kunnen het charter nog ondertekenen tot eind september via www.bibvooriedereen.be.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame