Tongeren vandaag

Nieuws

Tongeren-Oost wordt 50 ha groter

Het  regionaal bedrijventerrein langs de E313 werd in 1990 opgericht. Na goed 10 jaar was het volgebouwd. Het industrieterrein werd, na de gewestplanwijziging van 13 juni 2001, uitgebreid met 40 hectare (tot in totaal 150 ha). Aangezien de industriezone bijna volledig volzet is door bedrijvigheid in transport, logistiek en distributie, is in het ruimtelijk structuurplan Tongeren gevraagd om een uitbreiding van de industriezone met 50 ha. Aanvankelijk waren er 16 ‘zoekzones’. Uiteindelijk werden 6 locaties weerhouden voor verder onderzoek. De bestendige deputatie heeft gisteren de knoop doorgehakt: Het wordt   ‘Planelement 1’: Uitbreiding Tongeren-Oost: Zuid. ca. 50 ha. De zuidelijke uitbreiding van Tongeren –Oost is gesitueerd aan de zuidzijde van het bestaande bedrijventerrein dat wordt gevat door de N79 in het noorden, de E313 in het oosten, een agrarisch (rest)gebied aan de oostzijde van de N618 en de zone tussen de Blauwe Geitweg en de Rosbergstraat in Mal. De ontsluiting kan opgevat worden via de bestaande wegen van Tongeren-Oost waardoor er onmiddellijk op het knooppunt van de E313 aangesloten wordt. Dit houdt in dat het onderliggend wegennet niet belast wordt.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame